Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Opdrachtgevers 2008

Bureau Jeugdzorg Utrecht

* Vraag: komen tot een team Spoedeisende Zorg bij Bureau Jeugdzorg, werkzaam voor de hele Provincie Utrecht, 24 x 7 uur, inclusief crisiszaken in een gedwongen kader

 

Referentie >

Els Mourits heeft van juli 2008 tot februari 2009, 3 dagen per week, als projectleider bij Bureau Jeugdzorg Utrecht gewerkt met als taak het opzetten van een team Spoedeisende Zorg bij Bureau Jeugdzorg welke voor de gehele Provincie Utrecht werkzaam zou zijn.

Daarbij werd gevraagd aan te sluiten bij interne afdelingen, zijnde, de Centrale Toegang en het AMK. Het V-OTS team en het Crisis Coördinatie Punt heeft zij in de nieuwe afdeling geïntegreerd. Het team is door haar getraind in de nieuwe methodiek Ambulante Spoed Hulp.

Els heeft met veel enthousiasme en kennis van zaken leiding gegeven aan dit traject waarbij zij tevens de opdracht binnen de gestelde uren en budget wist te volbrengen.

Haar houding was resultaatgericht, verbinding zoekend evenzeer intern als extern en met oog voor zowel personele als praktische, faciliterende zaken.

Vanaf februari 2009 is zij nog enige maanden als coach van de unitleider verbonden gebleven aan Bureau Jeugdzorg en heeft in die hoedanigheid een bijdrage geleverd aan de verdere implementatie van Spoedeisende Zorg in ons Bureau Jeugdzorg.

- Jacob Jan Feenstra

Algemeen directeur
Bureau Jeugdzorg
Utrecht

---

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl