Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Opdrachtgevers 2009

Landelijke bijeenkomst Spoedeisende Zorg

* Aanbod : Organiseren en leiden van een landelijke bijeenkomst voor leidinggevenden en gedragswetenschappers van de teams Spoedeisende Zorg van de Bureaus Jeugdzorg.

* start op 20 maart in Utrecht
Op de agenda ondermeer: verkennen van gemeenschappelijke thema’s en presenteren van good practices aan elkaar.

* 25 september in Amsterdam
Op de agenda ondermeer: interne keten samenwerking en de crisisdienst buiten kantooruren

---

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl