Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Opdrachtgevers 2010

Nederlands Jeugd Instituut (NJI)

* Vraag : De notitie 'Veiligheidsbeleid en risicomanagement in Bureau Jeugdzorg'vertalen naar de uitvoeringspraktijk van de bureaus Jeugdzorg Haaglanden en Zuid Holland. Het veiligheidsbeleid moet concreet vorm en inhoud krijgen op het niveau van de client, de medewerker, de methodiek en de organisatie. Deze opdracht heb ik uitgevoerd samen met Ingrid ten Berge van het NJI.

---

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl