Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Opdrachtgevers 2011

Bureau Jeugdzorg Haaglanden

Vraag: organiseren en uitvoeren van 3 bijeenkomsten teambuilding met het Crisis Interventie Team, bestaande uit totaal 23 medewerkers.

 

Referentie >

** Referentie: De aanleiding was de sterke groei van het team en de komst van een tweede teamleider. Er heerste een grote onzekerheid in het team.
In de teambuiding zijn met behulp van diverse werkvormen veel onuitgesproken zaken op tafel gekomen en is overeenstemming bereikt over de gewenste aansturing in de huidige fase van het team. Als gevolg van de teambuilding is de onderlinge sfeer verbeterd, is er meer en directere communicatie tussen medewerkers op gang gekomen en geven medewerkers aan dat ze zich veiliger voelen in het team.

Leon van Sasse van IJsselt
Teamleider Crisis Interventie Team
Haaglanden

---

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl