Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Opdrachtgevers 2017

William Schrikker Groep

- Uitvoeren van een review risicotaxatie met daarin specifiek aandacht voor doelgroep specifieke risicofactoren voor LVB, resulterend in een visiedocument over veiligheid en risicotaxatie en de plaats van instrumenten in het zorgvuldig beoordelen van en beslissen over veiligheid.
- De training HouVast
---

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl