Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Logo

Het logo is chinees en betekent CRISIS

Het bestaat uit twee karakters

Het eerste karakter betekent : gevaar / risico

Het tweede karaker betekent : kans / gelegenheid

Ik geloof dat elke crisissituatie een risico kent en een kans biedt.

 

Kennismaking

De jeugdzorg in Nederland staat voor grote opgaven. Enerzijds omdat de overheid meer bemoeienis wil en anderzijds omdat de samenleving steeds hogere eisen stelt aan de professionaliteit van de medewerker.

In de relatie tussen de aanbieders van jeugdzorg en de (betalende) overheid is sprake van verzakelijking. Trefwoorden zijn resultaten, bewezen effectiviteit, prijs en verantwoording. Voor veel jeugdzorgorganisaties betekent dit dat zij anders moeten gaan werken. Met meer aandacht voor persoonlijke en professionele verantwoordelijkheid en met minder tijdrovende bureaucratie. Creatiever, buiten de betreden paden....

Nieuwe diensten, anders werken, anders samenwerken. Dat zijn uitdagingen waar de jeugdzorgaanbieders voor staan. Vernieuwen is niet altijd makkelijk. Daarom kan het heel nuttig zijn hier een externe bij te betrekken. Iemand met kennis van zaken en jarenlang ervaring in de jeugdzorg. Een enthousiaste inspirator met een frisse blik.

 

 

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl