Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

 

Els Mourits

Trainingen

Els Mourits is lid van de NOBTRA; Nederlandse Orde van Beroepstrainers

Sinds 1 juli 2011 is MOURITSWERKT geregistreerd als onderwijsinstituut bij het CRKBO; Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs en kan derhalve alle scholingsactiviteiten BTW vrij aanbieden

Trainingen zijn gericht op het vermeerderen van de kennis en het uitbreiden van het repertoire van vaardigheden van de medewerker. Ze beogen het prestatieniveau van de medewerkers te vergroten en dragen bij aan de professionalisering van de sector.

Op vraag van een organisatie kan ik een bestaande training aanpassen of op maat ontwikkelen. Hierbij ben ik niet alleen gericht op het inhoudelijk versterken van bestaande werkwijzen maar ook op vernieuwingen in het werkveld.

Medewerkers krijgen te maken met een trainer die weet wat er op de werkvloer speelt en daardoor makkelijk verbinding kan maken met de praktijk. Met een natuurlijke houding maak ik gebruik van groepsdynamische processen tijdens de training. Ik ben gefocust op de praktische toepasbaarheid van het getrainde, wissel theorie af met praktijkoefeningen die naar wens op video worden vastgelegd.

Gestart als trainer sociale vaardigheden en sociaal- en familie netwerk heb ik in de loop der jaren een expliciete visie ontwikkeld op het gebied van crisisinterventie, risicotaxatie en het beoordelen en bespreken van veiligheid in gezinnen. Mijn expertise met trainingen liggen nu vooral op dit terrein.

 

Aanbod

 • Oplossingsgericht werken;
 • Focus op Veiligheid; in partnerschap met ouders en met hulp van een Veiligheidsplan in thuissituaties werken aan veiligheid voor kinderen
 • Veilig Thuis!; aanpak Huiselijk Geweld;
 • Aanpak Kindermishandeling (signaleren, handelen en communiceren);LTAK gecertificeerd
 • Werken met de Meldcode; VWS gecertificeerd
 • Veiligheid Voorop (in opdracht van Adviesbureau van Montfoort);
 • Ambulante Spoedhulp (in opdracht van de landelijke Vereniging Ambulante Spoedhulp);
 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties/werken met de LIRIK (in opdracht van het Nederlands Jeugdinstituut)
 • IOG- Erger Voorkomen ; in samenwerking met Wijgergans, strategie en verbinding
 • Safe You, Safe Me; landelijke training aanpak kindermishandeling op basisscholen
 • Het Vlaggensysteem: een succesvolle methodiek die leert hoe je seksueel (grensoverschrijdend) gedrag van kinderen en jongeren kunt duiden en hoe ermee om te gaan.

 

Nieuwe training ! Werken aan duurzaam ouderschap

Training voor hulpverleners die te maken hebben met geëscaleerde conflictscheidingen

Medewerkers leren:

 • wanneer er sprake is van een verstoord ouderschap, de verschillende aspecten;
 • de ontwikkeling van het conflict in te schatten adhv de escalatieladder van Glasl;
 • herdefiniëren van de partner relatie naar ouderschap relatie;
 • vanuit een systeemgerichte benadering te kijken naar patronen en de verbondenheid van alle gezinsleden;
 • hevige emoties van ouders te herkennen als indicatie voor gevaar;
 • praten met kinderen over de gevolgen van de scheiding;
 • doorslaggevend te werken met het netwerk van gezinnen;
 • de veiligheid en het welzijn van kinderen te bewaken met gebruik maken van tools uit Signs of Safety;
 • de-escaleren en kalmeren;
 • hun eigen professionele integriteit te bewaken en positie in te nemen
 • de grenzen van hun hulpverlening en op tijd door te verwijzen;
 • werken met de richtlijn 'scheiding en problemen met jeugdigen (NVO, NVMW en NIP, 2015)

 

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl