Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Opdrachtgevers 2012

Xonar, Rubicon, Spoedeisende Hulp Limburg

* Opdracht: verzorgen van een drie daagse training oplossingsgericht werken en Signs of Safety aan twee groepen medewerkers, allen werkzaam met elkaar in de crisishulp in Limburg.

* Aansluitend: zes dagdelen coachen van medewerkers van de Acute Zorg in het implementeren van de benadering van Signs of Safety in de praktijk en 2 dagdelen coachen van de trainers Oplossingsgericht Werken.

---

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl