Projectontwikkeling Trainingen

 

NIEUWE TRAINING:
- conflict scheidingen

 

 

Opdrachtgevers 2012

Landelijke bijeenkomst Spoedeisende Zorg

* Aanbod : Organiseren en leiden van een landelijke bijeenkomst voor leidinggevenden en gedragswetenschappers van de teams Spoedeisende Zorg van de Bureaus Jeugdzorg.
* 30 maart in Utrecht
Op de agenda ondermeer: samenwerken met Ambulante Spoedzorg (gastspreker Hans Tönjes, projectleider van de landelijke vereniging Crisishulp) en samen-werking met het AMK (gastspreker Wanda Lansbergen, gedragswetenschapper AMK met een success verhaal uit Utrecht)

 

Referentie >

Het was een inspirerende dag en ik kwam er vol energie vandaan.
Syta Talsma
Teammanager SEZ
Friesland

Altijd prettig en leerzaam om onder een goede leiding, ervaringen met collega's uit den lande uit te wisselen.
Monique Groffen
Teamleider SEZ
Brabant-West

Voor de 4de keer deelgenomen aan de landelijke dag voor teammanagers
crisisdiensten Bureau Jeugdzorg. De uitwisseling van ervaringen, werkwijzen
en ideeën geeft me handvaten om ontwikkelingen in gang te houden of te zetten.
Heel prettig om zo met collega’s een aantal thema’s te bespreken.
Hans Janssen
Teamleider SEZ
Brabant-Oost

---

Delhoevelaan 6 | 6891 AL Rozendaal | 06 24 53 27 83 | email | www.mouritswerkt.nl